Rena och hållbara tjänster vinner ny terräng!

Med start 2017-05-02 ansvarar Norrlands Miljövård AB (NMV) för lokalvård, lunchhantering, reception, konferensservice samt fakturaskanning m.m. hos Swerea MEFOS i Luleå!

”Otroligt inspirerande att ha fått förtroendet att leverera våra kostnadseffektiva samordnade arbetsplatstjänster till en sådan ledande forskningskoncern!” säger Per Holmström, regionansvarig.

Swerea MEFOS är ett metallurgiskt industriforskningsinstitut i Luleå. Institutet genomför tillämpad forskning och utveckling inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljöteknik och energieffektivisering främst för stål- och metallindustrin och deras leverantörer. Swerea MEFOS har omkring 90 medarbetare, varav ca 60 forskningsingenjörer. Basen i verksamheten utgörs av ett 40-tal medlemsföretag och även ett omfattande nätverk och samarbete med industri, akademi och institut världen över.

Norrlands Miljövård är ett facilityserviceföretag som erbjuder lokalvård och övrig arbetsplatsservice med ett rent och hållbart resultat. Med lokalkontor på 16 orter i Norrland och delägarskap i Servicecompagniet åtar vi oss uppdrag över hela Sverige. NMV omsätter totalt ca 220 milj kr.

www.nmv.se

 

Dela inlägget