Sunt förnuft ger rena kontor 
och nöjd personal hos Skandia.

Försäkringsbolaget Skandia har hittat en bra modell för sin lokalvård. Modellen bygger till stor del på sunt förnuft och städpersonalens egen uppfattning om vilka ytor som behöver mer eller mindre tillsyn.

Större eget ansvar hos städpersonalen

Städmodellen visar goda resultat. Genom att lägga större ansvar på städpersonalen och att de själva kan avgöra vilka ytor som behöver rengöras blir jobbet mer intressant och bättre utfört.

– Vi har vid flera tillfällen anlitat en kontrollant för bedömning av städkvaliteten. Oanmäld besöker han arbetsplatser och hans bedömning av oss är att vi har otroligt rena kontor och håller en hög kvalitet på lokalvården, tillägger Mattias Forsmark.

Vi köper en funktionstjänst som ger ett rent kontor helt enkelt. I Sundsvall lägger personalen från Norrlands Miljövård själva upp jobbet och det fungerar väldigt bra.Mattias Forsmark, drift- och serviceansvarig.

 

Hur kan vi hjälpa dig

Vi hjälper dig med lokalvård, arbetsplatsservice, bemanning och hushållsnära tjänster. Vill du veta mer om Norrlands Miljövård så är du varmt välkommen att kontakta oss.