Rent och hållbart med ansvarsfullt företagande inom lokalvård och bemanning

Norrlands Miljövård är en arbetsgivare och samhällsaktör med stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling för människa och miljö.

CSR-arbete med fokus på människa, samhälle och miljö.

Att arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility) är att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling. Norrlands Miljövård tar ett socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar inom den verksamhet vi bedriver med missionen att skapa riktiga jobb och stå för ett ansvarfullt företagande. Vi arbetar för ökad jämställdhet och mångfald, minskat utanförskap, bättre hälsa hos våra medarbetare, minskad miljöpåverkan samt stödjer ideella organisationer med mål som följs upp och revideras vid behov varje år.

Riktiga jobb för alla i samhället

Norrlands Miljövård erbjuder trygga och stabila anställningsförhållanden med bra arbetsvillkor för alla. Vi främjar rekrytering ur samhällsgrupper i utanförskap och erbjuder praktikplatser som en naturlig väg in i vårt bolag och en dörröppnare in i arbetslivet. Vi skapar riktiga jobb för många nysvenskar och omkring femton procent av våra anställda har en bakgrund som utlandsfödda.

 

Vill göra gott ur ett större perspektiv

Förtroendefulla relationer till medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter är en viktig del i vår verksamhet. Med den styrka som kommer med ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi vill vi göra gott ur ett större perspektiv genom att ta ansvar för vår omvärld så långt vi kan påverka. Det vi gör i samhället lokalt påverkar vår värld globalt.

UN Global Compact

Vi följer UN Global Compact som handlar om korruption, mänskliga rättigheter samt miljö och bland annat ställer krav på föreningsfrihet, marknadsenliga löner, humana arbetstider samt förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Våra medarbetare får den information, den kompetens och de verktyg som krävs för att utföra sitt arbete i enlighet med dessa riktlinjer.

 

Med hälsa och säkerhet i fokus

Norrlands Miljövård erbjuder en god arbetsmiljö, ger medarbetarna rätt förutsättningar att skapa balans i tillvaron och hjälper individer att göra hälsosamma val av livsstil. Vi strävar efter att tidigt upptäcka risker för ohälsa och ställer krav på att våra medarbetare utför sitt arbete utan påverkan av alkohol eller droger. Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning är ett tecken på att vi arbetar rätt.

Bidrag till en bättre värld

Vårt stöd till Röda Korset, Barncancerfonden, Bröstcancerfonden och Läkare utan gränser samt våra fadderbarn via Plan International är vårt bidrag till en bättre värld ur ett globalt perspektiv. Vi engagerar oss också lokalt i föreningslivet på de orter där vi är verksamma med målsättningen att hjälpa unga att välja en sund livsstil. Ett exempel är Back 2 Basics i Sundsvall där vi stödjer GIF Sundsvall som tillsammans med andra föreningar erbjuder en aktiv och positiv fritid för barn och ungdomar i stadsdelar med familjer som annars skulle sakna resurser att medverka.

Svanenmärkta städtjänster

Vi jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och uppfyller Svanens kriterier för miljömässigt ansvarsfull städning. Val och dosering av rengöringsmedel, alternativa städmetoder utan kem, minskad förbrukning av plastpåsar, avfallshantering samt minimering av utsläpp från fordon är några av de fokusområden som omfattas av vårt miljöarbete.

Svanenmärkta städtjänster

 

Organisationer som vi stödjer

  • Som norrlands första städföretag med Svanenmärkta städtjänster har Norrlands Miljövård en stark tradition av hållbarhetsarbete och det är en både givande och viktig uppgift att få förvalta det arvet och ta det in i framtiden.Anna Nygård, Kvalitet- och miljösamordnare, Norrlands Miljövård.
  • Genom att utöver lokalvård erbjuda annan arbetsplatsservice kan vi tillhandahålla ännu bättre service genom leverans av vendingprodukter, kontorsmaterial och tjänster.Anders Fahlén, Senior affärsutvecklare, Norrlands Miljövård.
  • Med våra bemanningsentreprenader av till exempel reception höjer vi inte bara kvalitén på vår service, vi kan också ta ett större helhetsansvar för vår kunds arbetsplats.Henrik Fahlén, säljansvarig på Norrlands Miljövård.
  • Vi märker att hemservice som löneförmån till anställda blir allt vanligare i en tid då balansen mellan arbete och fritid är en konkurrensfaktor i kampen om arbetskraften.Lars Holmlund, Försäljningschef, Norrlands Miljövård.
Norrlands Miljövård är sedan den 31 oktober 2019 ett helägt dotterbolag till Coor. Läs mer om Coor: www.coor.se

Hur kan vi hjälpa dig

Vi hjälper dig med lokalvård, arbetsplatsservice, bemanning och hushållsnära tjänster. Vill du veta mer om Norrlands Miljövård så är du varmt välkommen att kontakta oss.