Att anlita Norrlands Miljövård har många fördelar

Fördelarna med att anlita Norrlands Miljövård är många. Nära relationer. Lokal närvaro. Stordriftsfördelar. Engagemang. Service.

Lokal leverantör med stordriftsfördelar

Norrlands Miljövård finns med egen personal och lokalkontor på sexton orter i Norrland.

Engagemang och hög servicegrad

Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning, utförande samt uppföljning och regelbundna kundträffar utgör viktiga delar.

Enskilda uppdrag och totalåtaganden

Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.

 

Regelbunden fortbildning ger hög kompetens

En kunnig och engagerad personal med spetskompetens är resultatet av god introduktion och regelbunden fortbildning.

Auktoriserad serviceleverantör av Almega

Norrlands Miljövård är en auktoriserad serviceentreprenör av Almega, ett bevis på att vi uppfyller våra åtaganden mot samhället, kunder och personal.

Högsta soliditet ger ekonomisk trygghet

Norrlands Miljövård är ett stabilt företag med god ekonomi som resulterat i högsta betyg i Soliditets kreditvärderingssystem.

 
  • Som norrlands första städföretag med Svanenmärkta städtjänster har Norrlands Miljövård en stark tradition av hållbarhetsarbete och det är en både givande och viktig uppgift att få förvalta det arvet och ta det in i framtiden.Anna Nygård, Kvalitet- och miljösamordnare, Norrlands Miljövård.
  • Genom att utöver lokalvård erbjuda annan arbetsplatsservice kan vi tillhandahålla ännu bättre service genom leverans av vendingprodukter, kontorsmaterial och tjänster.Anders Fahlén, Senior affärsutvecklare, Norrlands Miljövård.
  • Med våra bemanningsentreprenader av till exempel reception höjer vi inte bara kvalitén på vår service, vi kan också ta ett större helhetsansvar för vår kunds arbetsplats.Henrik Fahlén, säljansvarig på Norrlands Miljövård.
  • Vi märker att hemservice som löneförmån till anställda blir allt vanligare i en tid då balansen mellan arbete och fritid är en konkurrensfaktor i kampen om arbetskraften.Lars Holmlund, Försäljningschef, Norrlands Miljövård.
Norrlands Miljövård är sedan den 31 oktober 2019 ett helägt dotterbolag till Coor. Läs mer om Coor: www.coor.se

Hur kan vi hjälpa dig

Vi hjälper dig med lokalvård, arbetsplatsservice, bemanning och hushållsnära tjänster. Vill du veta mer om Norrlands Miljövård så är du varmt välkommen att kontakta oss.