Affärsidé

Vision

Norrlands Miljövård AB (NMV) ska vara det ledande och mest efterfrågade företaget i Norra Sverige inom branschen för lokalvård och angränsande servicetjänster. Vi ska vara kända för vårt stora ansvar avseende kvalitét och miljö som bygger på vår personals engagemang, trivsel, stolthet och kompetens.

Affärsidé

Norrlands Miljövård AB ska erbjuda tjänster inom lokalvård och övriga servicetjänster. Vår lokala närvaro, vår engagerade och kunniga personal ska säkra kvalitén i våra leveranser på ett för kunden och miljön hållbart sätt.

 
  • Som norrlands första städföretag med Svanenmärkta städtjänster har Norrlands Miljövård en stark tradition av hållbarhetsarbete och det är en både givande och viktig uppgift att få förvalta det arvet och ta det in i framtiden.Anna Nygård, Kvalitet- och miljösamordnare, Norrlands Miljövård.
  • Genom att utöver lokalvård erbjuda annan arbetsplatsservice kan vi tillhandahålla ännu bättre service genom leverans av vendingprodukter, kontorsmaterial och tjänster.Anders Fahlén, Senior affärsutvecklare, Norrlands Miljövård.
  • Med våra bemanningsentreprenader av till exempel reception höjer vi inte bara kvalitén på vår service, vi kan också ta ett större helhetsansvar för vår kunds arbetsplats.Henrik Fahlén, säljansvarig på Norrlands Miljövård.
  • Vi märker att hemservice som löneförmån till anställda blir allt vanligare i en tid då balansen mellan arbete och fritid är en konkurrensfaktor i kampen om arbetskraften.Lars Holmlund, Försäljningschef, Norrlands Miljövård.

Hur kan vi hjälpa dig

Vi hjälper dig med lokalvård, arbetsplatsservice, bemanning och hushållsnära tjänster. Vill du veta mer om Norrlands Miljövård så är du varmt välkommen att kontakta oss.