Rädda världen med Svanen och oss!

”Rädda världen litegrann varje dag”. Det är Svanens eget motto. På Norrlands Miljövård är vi glada över att ha vunnit förnyat förtroende från Svanen och därmed kan fortsätta bidra till et t mer hållbart samhälle tillsammans med våra kunder.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse, och NMV blev det första städbolaget i Norrland som började erbjuda Svanenmärkta städtjänster för snart fem år sedan. Efter ett omsorgsfullt certifieringsarbete har vi glädjande nog vunnit nytt förtroende fram till år 2020 från Svanen, som hela tiden höjer ribban och utmanar oss till att prestera allt bättre.

Märkningen innebär att vi hela tiden blir sporrade att jobba aktivt för att bli bättre och bättre, eftersom Svanens krav är höga och ständigt skärps. Det ger oss en ännu starkare drivkraft än om vi enbart sätter egna miljömål. Svanen blir också en trygghet för våra kunder. De vet att vi inte bara svänger oss med tomma ord utan att de kan känna sig helt säkra på att våra tjänster har en hög miljöprofil, vilket även stärker deras eget hållbarhetsarbete.Anna Nygård är kvalitetoch miljöansvarig hos NMV

Mer Svanenmärkt städ

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på både produkter och tjänster. En nyhet sedan NMV tog sin första licens är att märkningen utökats från daglig städning, av exempelvis kontor, till att också omfatta fönsterputs som separat tjänst. Begreppet daglig städning har också utökats till att gälla golvvård och flyttstädning, till exempel.

– För att kunna erbjuda allt detta har vi bytt ut en del kemiska produkter, så att vi helt säkert uppfyller alla krav inom samtliga aktuella städtjänster, säger Anna.

Allt aktuellare ämne

Hållbarhetskraven från Svanen fortsätter höjas allt eftersom möjligheterna växer och NMV ska hålla jämna steg med den positiva utvecklingen. Numera får offentlig sektor även begära att städtjänster är Svanenmärkta eller uppfyller motsvarande krav.

– Svanenmärkningen känns bara mer och mer aktuell, inte minst gällande kraven kring plastförbrukning. Förr fraktade vi exempelvis våra moppar i plastpåsar och -säckar. Nu har vi en mer hållbar kasse och ska dessutom ta fram en helt ny variant, säger Anna Nygård.

För att komma vidare och hitta nya områden för stärkt hållbarhet, kan kundernas engagemang bli ännu viktigare än det redan är.

Om svanen

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Licens-innehavare ändrar sin produktion, gör om arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara de ständigt skärpta kraven.

Dela inlägget