God hälsa och glatt humör

”Den som inte har tid med fysisk aktivitet”, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom.” Den engelska läkaren Edward Stanleys bekanta konstaterande från 1800-talet är högaktuellt idag. Efter önskemål från personalen ökar Norrlands Miljövård därför fokus på friskvård.

Vår städpersonal har en rörligare vardag än många andra yrkesgrupper. Men en långsiktigt hållbar hälsa kräver både mer motion, skön sömn, bra mat och mentalt välmående. 

Vår senaste medarbetarundersökning visade att många önskade ett större engagemang i friskvård från företagets sida. Det har vi lyssnat på och startat ett projekt som vi hoppas ska uppmuntra fler att göra hälsosamma val. Bosse Tådén, personalansvarig på NMV och projektledare.

Utökar bidraget

En första åtgärd är att friskvårdsbidraget har utökats och det gäller nu också hälsofrämjande insatser som exempelvis massage och fotvård. Under våren gick en enkät ut för att ta reda på hur det hälsosamma nuläget ser ut bland medarbetarna, så att det finns ett resultat att följa upp och anpassa insatser efter.

– Det här är en långsiktig satsning som är en väldigt viktig del av vår personalvård. Norrlands Miljövård vill vara en attraktiv arbetsgivare även för framtidens arbetskraft och hälsofrågor är mycket viktiga.

Motion och mentalt välmående

I projektet ingår också ökad kommunikation, till exempel genom att nå ut med tips och råd om hälsa och arbetsmiljö samt information om vad som händer inom företaget. Kvalitet- och miljöansvariga Anna Nygård arbetar också med projektet och ser över hur man kan främja mentalt välmående.

– Psykisk ohälsa blir ju en allt vanligare orsak till sjukskrivning och därför har vi börjat planera för en hälsoutbildning som inriktar sig på vad som gör oss människor verkligt lyckliga, berättar hon.

Redan i vår och sommar hoppas Bosse och Anna att så många filialer som möjligt ska uppmärksamma utmaningen att ordna ett lag och delta i ett motionslopp, som Blodomloppet eller Vårruset.

– Vi hoppas att många anmäler sig och delar med sig av lagbilder från loppen. På så vis kan vi skapa en positiv trend där ännu fler vill delta nästa år, säger Anna.

HA KUL PÅ JOBBET!

Kom ihåg att ett gott skratt förlänger livet och:

  • Stärker immunförsvaret
  • Minskar stresshormoner
  • Lindrar smärta
  • Får dina muskler att slappna av
  • Förebygger hjärtsjukdomar
  • Mildrar oro och rädsla
  • Minskar stress
  • Stärker relationer
  • Främjar gruppsammanhållning

Dela inlägget