Hygien i fokus med god ekonomi!

Med start fr.o.m. februari månad ansvarar Norrlands Miljövård AB (NMV) för städtjänster  av Västerbotten Läns Landstings folktandvårds och hälsocentralers lokaler inom delar av Umeåområdet fördelat på 16 olika objekt.

Ett av kriterierna som avgjorde till NMV´s fördel vid val av leverantör var ett skallkrav om stabil ekonomi och resurser som motsvarade uppdragets omfattning.

”Det känns väldigt tillfredsställande att en sund ekonomi hos anbudsgivarna premierats i urvalsprocessen, ett kriterie som vi hoppas bli viktig i fler upphandlingar framöver”- säger Säljansvarig Henrik Fahlén.

Landstinget i Västerbotten huvudsakliga ansvarsområde är att erbjuda dess befolkning sjuk-, tand- och hälsovård med visionen om att ha världens mest välmående befolkning år 2020. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med Umeå Universitet inom spets- och patientnära områden.

NMV erbjuder skräddarsydda lösningar inom lokalvård och övrig arbetsplatsservice för såväl företag som privatpersoner. Med lokalkontor på 17 orter i Norrland och genom delägarskapet i Servicecompagniet är vi ett nära städbolag med uppdrag över hela Sverige. NMV omsätter totalt ca 220 milj kr.

Fotograf: Jan Alfredsson/Västerbottens läns landsting

Dela inlägget